новости


Нови Сад, 9. децембар 2009.

Одлука о изради регионалног просторног плана АП Војводине 

Посланици Скупштине АПВ донели су Одлуку о изради регионалног просторног плана АП Војводине, чије доношење је од стратешког значаја за Покрајину због њене дугорочне концепције развоја, организације, уређења, заштите и коришћења територије. Циљ доношења Регионалног просторног плана је и дефинисање планских начела и критеријума за рационално коришћење и очување пољопривредног земљишта, водних и осталих природних ресурса, као и обезбеђивање просторних услова за развој, изградњу и реконструкцију регионалних инфраструктурних система. Овим планом се развија мрежа насеља, активира територијални капитал и потенцијали неразвијених подручја за развој, размештај индустирје, пољопривреде, грађевинарства, шумарства, енергетике, туризма и других делатности. Сврха му је да подстакне регионалне специфичности и јачање регионалног идентитета, али и утврђивање мера и просторних услова за саобраћај, економску, социјалну и еколошки одрживу интеграцију планског подручја и ширег окружења. Такође се утврђују мере за заштиту и унапређење животне средине, природних и културних добара, те већег нивоа конкурентности и ефикасности. ... даље

Нови Сад, 6. новембар 2009.

Почетак припрема Завода на изради регионалног просторног плана  

Дана 06.11.2009. Управни одбор Завода је усвојио измене и допуне Годишњег програма пословања за 2009. годину. Тиме је створен материјални оквир за почетак припремне фазе за израду Регионалног просторног плана АПВ.
С обзиром на значај овог Плана за АПВ а тиме и за Завод, одмах су почеле организационе припреме. ... даљеПриказано текстова 292 до 293 од укупно 293

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт