ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋАДИРЕКТОР ЈП "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ"
НОВИ САД

Предраг Кнежевић


НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

БИОГРАФИЈЕ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Председник Надзорног одбора:
Председник Надзорног одбора:
Горан Томић
БИОГРАФИЈА

Биографија Горан Томић
Члан Надзорног одбора:ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Име и презиме: НИКОЛА КРНЕТА
Адреса: Војвођанска 2б, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон: 021/524-983, 060/1315-310
Е-маил: lesnik2017nk@gmail.com
Држављанство: српско
Датум рођења: 02.01.1983. године
Брачни статус: неожењен


РАДНО ИСКУСТВО

 • Од 2016.године запослен у AGRO NK KONSALTING, чији је власник.
 • Од 2008. до 2016.године запослен у „SAVACOOP“ ДОО Нови Сад, једној од водећих компанија у Србији која се бави увозом и дистрибуцијом средстава за заштиту биља, семенске робе, сточне хране, супстрата, ђубрива, фолија за пластенике, опреме за пољопривреду, гарден и допунског хоби програма, на пословима: водећи комерцијалиста за област Бачке у Војводини.
 • Главне активности и одговорности: организовање продаје и пласирања робе, процена финасијске способности клијената, реализација инвестиција, укључујући и наплату потраживања.


ОБРАЗОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ

 • 2001- 2008. Пољопривредни факултет Нови Сад,
  - завршене основне студије са просечном оценом 8,31
  - дипломски рад на тему „Утицај азоксистробина на плaмењачу краставца" из предмета Општа фитофармација одбрањен са оценом 10
  - стечено звање Дипломирани инжењер заштите биља
 • 1997-2001 Средња медицинска школа „7. Април" Нови Сад
  - смер: медицински техничар
 • 1990-1997 Основна школа „Соња Маринковић" Нови Сад


ЛИЧНЕ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК: српски
ДРУГИ ЈЕЗИЦИ: енглески (intermediate course)
ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА: Б категорије
ПОЗНАВАЊЕ РАДА НА РАЧУНАРУ: Windows, Word, Excell, Internet
ОРГАНИЗАЦИОНЕ СПОСОБНОСТИ: способност координације више послова истовремено, изражена способност комуникације и прилагођавања различитим профилима саговорника, рад у великом колективу, предузимљивост, инвентивност, непосредност, борбени дух
ЛИЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: Одлучност, одговорност, истрајност, асертивност, екстровертност, упорност, иновативност, комуникативност, кооперативност, тимски рад, колегијалност, солидарност, човекољубље
Члан Надзорног одбора из реда запослених:
Милан Жижић
БИОГРАФИЈА

Биографија Милан Жижић • контакт информације
 •   zavurbvo@gmail.com
 •               021/529-444
 • контакт