ЉУДСКИ РЕСУРСИ
1. ЗАПОСЛЕНИ2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА3. ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА


Година Документи

2021.

5 - подаци о запосленим и ангажованим лицима
4 - подаци о запосленим и ангажованим лицима
3 - подаци о запосленим и ангажованим лицима
2 - подаци о запосленим и ангажованим лицима
1 - подаци о запосленим и ангажованим лицима

2020.

IV Квартал - подаци о запосленим и ангажованим лицима
III Квартал - подаци о запосленим и ангажованим лицима
II Квартал - подаци о запосленим и ангажованим лицима
I Квартал - подаци о запосленим и ангажованим лицима

2019.

IV Квартал - подаци о запосленим и ангажованим лицима
III Квартал - подаци о запосленим и ангажованим лицима
II Квартал - подаци о запосленим и ангажованим лицима
I Квартал - подаци о запосленим и ангажованим лицима

2018.

III Квартал - подаци о запосленим и ангажованим лицима
II Квартал - подаци о запосленим и ангажованим лицима
I Квартал - подаци о запосленим и ангажованим лицима

2017.

IV Квартал - подаци о запосленим и ангажованим лицима
III Квартал - подаци о запосленим и ангажованим лицима
II Квартал - подаци о запосленим и ангажованим лицима
I Квартал - подаци о запосленим и ангажованим лицима

2016.

IV Квартал - подаци о запосленим и ангажованим лицима
III Квартал - подаци о запосленим и ангажованим лицима
II Квартал - подаци о запосленим и ангажованим лицима
I Квартал - подаци о запосленим и ангажованим лицима


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт