публикације


Монографија "Завод за урбанизам Војводине 1950-2004"

Нови Сaд, 2004.
ИЗДАВАЧ: Јавно предузеће Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад
ЗА ИЗДАВАЧА: Перица Манојловић, директор
АУТОР ТЕКСТА МОНОГРАФИЈЕ:  Др Борислав Дорић


ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: дипл. инж. саобраћаја, Перица Манојловић
ТЕХНИЧКА РЕАЛИЗАЦИЈА: Боривоје Спилкуцић
ПРИПРЕМА И ОБРАДА КАРАТА:  Михајло Рутар, Миливој Велимировић, Ђорђе Кљајић, Драган Морача, Дејан Илић, Боривоје Спилкуцић
ФОТОГРАФИЈЕ: Перица Манојловић, Мариус Олђа, Драгиша Савић, Ото Јан, Др Лазар Лазић, Др Георгиос Зарзоулас, Magic Box Multimedia
ЛЕКТОР И КОРЕКТОР: Мр Татјана Ракић
ЛИКОВНО ГРАФИЧКА ОПРЕМА И ПРЕЛОМ: Драгољуб Даца Станковић
ШТАМПА: Штампарија LitoStudio Нови Сад
ТИРАЖ: 700Уводна реч аутора

Монографија "Завод за урбанизам Војводине 1950-2004" је настала као резултат вишегодишњег рада аутора у области урбанизма и просторног планирања.

Рад на изради урбанистичких и просторних планова у Заводу за урбанизам Војводине у Новом Саду, на законским и подзаконским актима у покрајинском органу управе надлежном за послове урбанизма и просторног планирања као и на Економском факултету - Институт за међународне економске односе у Новом Саду и Природно-математичком факултету - Одсек за географију у Новом Саду, где сам предавао предмет: "Основа просторног планирања", допринео је да стечено искуство и праксу изразим на презентован начин.

Више деценија активног рада аутора у области урбанизма и просторног планирања утицао је да се у извесној мери обради развој просторног планирања у Војводини последњих деценија, што може да послужи као полазна основа будућим истраживачима просторног планирања у нас.

Монографија "Завод за урбанизам Војводине 1950-2004", као докуменат - по начину, облику и обиму писања и излагања материје из области урбанизма, а посебно просторног планирања, прилагођен је првенствено потребама садашњег Завода за урбанизам Војводине, његовом оснивању, раду и развоју у протеклих 50 и више година.

Наиме, Завод за урбанизам Војводине је у претходном периоду трасирао путеве урбанистичког и просторног планирања у Србији, посебно у покрајини Војводини и оспособљавао себе и друге за рад у области урбанистичког и просторног планирања. Радио је на изради и спровоћењу просторних планова за потребе Скупштине АП Војводине и великог броја општина. Израђивао је урбанистичке планове села и градова, студије, елаборате, програме развоје појединих делатности, пројекте, анализе, рецензије и приказе, развијао мећународну сарадњу, оспособљавао и школовао кадрове из области урбанизма и просторног планирања и био носилац савремених мисли и идеја у области планирања и уређивања простора уопште.

Све је то на погодан начин обрађено и презентовано у овој монографији. Међутим, остала су и бројна питања која захтевају потпунији одговор и настављање даљих комплексних истраживања не само о раду и развоју Завода за урбанизам Војводине као покрајинске институције, већ и из урбанизма и просторног планирања уопште. То је трајан задатак будућим генерацијама урбаниста и просторних планера.

Са посебним задовољством желим да се захвалим члану Извршног већа АП Војводине и Покрајинском секретару за архитектуру, урбанизам и градитељство дипл. инж. архитектуре Лазару Кузманову, председнику Управног одбора Јавног предузећа Завода за урбанизам Војводине - Нови Сад дипл. инж. грађевинарства Милутину Татићу ; дипл. инж. саобраћаја Перици Манојловићу, - директору Завода и колективу Завода за урбанизам Војводине који су били иницијатори израде ове Монографије. Она треба да информише стручну јавност о раду и развоју Завода за урбанизам Војводине, за протеклих 50 и више година, раду и развоју покрајинског органа управе надлежног за послове урбанизма и просторног планирања и основном развоју просторног планирања на територији АП Војводине.

За технички део реализације Монографије захваљујем се Боривоју Спилкуцићу.      Аутор текста
Др Борислав Дорић  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт