рани јавни увид


1.12.2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД
у Материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково)

ППППН инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково)30.11.2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД
У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ИНЂИЈА

План генералне регулације насеља Инђија30.11.2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД
у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године одржаће се у трајању од 15 дана, од 01.12.2020. до 15.12.2020. године

Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године27.10.2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад

ППППН коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад21.10.2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИРИГ

Рани јавни увид ППО ИригОд 08.08.2016. до 22.08.2016.

РАНИ ЈАВНИ УВИД
у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика "Караш - Нера"

ППППН предела изузетних одлика "Караш - Нера"Од 21.06.2016. до 05.07.2016.

РАНИ ЈАВНИ УВИД
у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци

ППППН Културни предео Сремски КарловциОд 13.04.2016. до 27.04.2016.

РАНИ ЈАВНИ УВИД
у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације

RJU PPPPN GASOVOD SMITROVICA SIDОд 13.04.2016. до 27.04.2016.

РАНИ ЈАВНИ УВИД
у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица Тилва – Бела Црква са елементима детаљне регулације

RJU PPPPN GASOVOD TILVA BCRKVA  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт