линкови


Корисне адресе


Влада Републике Србије

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Републичка агенција за просторно планирање

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Инжењерска комора Србије

Асоцијација просторних планера Србије

Удружење урбаниста Србије

Војвођанско удружење урбаниста

Привредна комора Војводине

ЈП "Путеви Србије"

Републички хидрометеоролошки Завод Србије

Републички сеизмолошки Завод

Завод за заштиту природе Србије

Војводина шуме

ЈВП "Воде Војводине"


Војвођанске општине


Ада

24430 Ада, Трг ослобођења 1
Тел: + 381 (0) 13 641 007, 641 173, 642 152, 641 031,  Факс: + 381 (0) 13 641 007, 641 544
E-mail: soada@ada.org.rs  web: www.ada.org.rs


Алибунар

26310 Алибунар,Трг слободе 4
Тел: + 381 (0) 24 852 106,  Факс: + 381 (0) 24 851 083, 853 342
E-mail: alskupstina@hemo.net, soalibunar@panet.co.rs  web: www.alibunar.org.rs


Апатин

25260 Апатин, Српских владара 29,
Тел: + 381 (0) 25 772 122, 773 131, 773 422, 773 331
E-mail: ou@soapatin.org  web: www.soapatin.org


Бач

21420 Бач, Трг Маршала Тита 2
Тел: + 381 (0) 21 770 170, 770 075,  Факс: + 381 (0) 21 770 330
E-mail: info@bac.rs  web: www.bac.rs


Бачка Паланка

21400 Бачка Паланка, Краља Петра I бр. 16
Тел: + 381 (0) 21 744 243, 744 098, 741 064, 751 799,  Факс: + 381 (0) 21 745 587
E-mail: info@backapalanka.org.rs  web: www.backapalanka.rs


Бачка Топола

24400 Бачка Топола, Маршала Тита 38
Тел: + 381 (0) 24 715 899, 715 484, 715 899,  Факс: + 381 (0) 24 715 545
E-mail: opstina@btopola.org.rs  web: www.btopola.org.rs


Бачки Петровац

21470 Бачки Петровац, Коларева 6
Тел: + 381 (0) 21 780 378, 780 388, 780 378,  Факс: + 381 (0) 21 780 571
E-mail: opstina@backipetrovac.rs  web: www.backipetrovac.rs


Бела Црква

26340 Бела Црква, Милетићева 2
Тел: + 381 (0) 13 851 326, 851 346, 851 224,  Факс: + 381 (0) 13 851 346
E-mail: opstinabc@neobee.net  web: www.belacrkva.info


Беочин

21300 Беочин,Светосавска 25
Тел: + 381 (0) 21 870 260, 871 061, 870 261,  Факс: + 381 (0) 21 870 262, 870 268
E-mail: sobeocin@eunet.rs  web: www.beocin.rs


Бечеј

21220 Бечеј, Трг Ослобођења 1
Тел: + 381 (0) 21 812 222, 812 079, 812 272, 811 720,  Факс: + 381 (0) 21 812 138
E-mail: skupstina@becej.rs  web: www.becej.rs


Вршац

26300 Вршац, Трг победе 1
Тел: + 381 (0) 13 821 053, 821 435, 821 053,  Факс: + 381 (0) 13 851 346, 821 328
E-mail: info-sov@vrsac.org.rs  web: www.vrsac.org.rs


Жабаљ

21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
Тел: + 381 (0) 21 831 035,  Факс: + 381 (0) 21 831 094
E-mail: sozabalj@eunet.rs  web: www.zabalj.rs


Житиште

23210 Житиште, Цара Душана 15
Тел: + 381 (0) 24 22 219, 553 585, 25 761,  Факс: + 381 (0) 24 25 755, 553 583
E-mail: opstina.zitiste@gmail.com  web: www.zitiste.org


Зрењанин

23000 Зрењанин, Трг слободе 10
Тел: + 381 (0) 23 564 585, 564 585, 66 020, Факс: + 381 (0) 23 562 355
E-mail: skupstina.grada@zrenjanin.rs  web: www.zrenjanin.rs


Инђија

23320 Инђија, Цара Душана 1
Тел: + 381 (0) 22 561 311,  Факс: + 381 (0) 22 561 301
E-mail: opstina@indjija.net  web: www.indjija.net


Ириг

22406 Ириг, Војводе Путника 1
Тел: + 381 (0) 22 461 010,  Факс: + 381 (0) 22 462 035
E-mail: soirig@ptt.rs  web: www.irig.rs


Кањижа

24420 Кањижа, Трг Едварда Кардеља 1
Тел: + 381 (0) 24 875 166, 873 016, 873 212, 813 053,  Факс: + 381 (0) 24 873 016
E-mail: office@kanjiza.rs  web: www.kanjiza.rs


Кикинда

23300 Кикинда, Трг Српских добровољаца 12
Тел: + 381 (0) 230 410 100, 410 105,  Факс: + 381 (0) 230 410 174
E-mail: info@kikinda.org.rs  web: www.kikinda.rs


Ковачица

26210 Ковачица, Маршала Тита 50
Тел: + 381 (0) 13 661 284, 661 047, 662 506,  Факс: + 381 (0) 13 661 122, 661 047
E-mail: darko@kovacica.org  web: www.kovacica.org


Ковин

26620 Ковин, Јна 5
Тел: + 381 (0) 13 741 067, 742 104, 742 114,  Факс: + 381 (0) 13 742 104, 742 322
E-mail: predsednik@kovin.org.rs  web: www.kovin.org.rs


Кула

25230 Кула, Лењинова 11
Тел: + 381 (0) 25 722 333, 722 220, Факс: + 381 (0) 25 722 273
E-mail: rzdrnja@so-kula.com  web: www.kula.rs


Мали Иђош

24321 Мали Иђош, Маршала Тита 32
Тел: + 381 (0) 24 730 003, 730 425, 730 010,  Факс: + 381 (0) 24 730 003
E-mail: kishegyes@eunet.rs  web: www.kishegyes.rs


Нова Црња

23218 Нова Црња, Јна 110
Тел: + 381 (0) 23 815 030, 815 031, 815 129,  Факс: + 381 (0) 23 815 129
E-mail: crnja@hotmail.com , scrnja@ptt.rs  web: www.sonovacrnja.org.rs


Нови Бечеј

23270 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8
Тел: + 381 (0) 23 771 135, 771 136, 777 111,  Факс: + 381 (0) 23 771 136, 772 500
E-mail: radmila.stankovic@novibecej.rs  web: www.novibecej.rs


Нови Кнежевац

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I 1
Тел: + 381 (0) 230 82 055, Факс: + 381 (0) 230 81 031
E-mail: kom.delatnost@noviknezevac.org.rs  web: www.noviknezevac.rs


Нови Сад

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2
Тел: + 381 (0) 21 420 299, 523 333, 522 451, 51 590,  Факс: + 381 (0) 21 25 850, 51 477
E-mail: kontakt@novisad.rs  web: www.novisad.rs


Опово

26204 Опово, Бориса Кидрича 10
Тел: + 381 (0) 13 681 030, 681 202,  Факс: + 381 (0) 13 681 202
E-mail: office@opovo.rs  web: www.opovo.org.rs


Оџаци

25270 Оџаци, Кнез Михаилова 24
Тел: + 381 (0) 25 742 411, 743 211,  Факс: + 381 (0) 25 742 396, 742 971
E-mail: protokol@odzaci.info  web: www.odzaci.info


Панчево

26000 Панчево, Трг Краља Петра 2-4
Тел: + 381 (0) 13 344 422,  Факс: + 381 (0) 13 343 222, 44 940
E-mail: enisa.agovic@pancevo.rs  web: www.pancevo.rs


Пећинци

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
Тел: + 381 (0) 22 86 031, 86 536, 86 190, 86 100,  Факс: + 381 (0) 22 86 441, 86 268
E-mail: opstina@pecinci.org  web: www.pecinci.org


Пландиште

26360 Пландиште, Војводе Путника 38
Тел: + 381 (0) 13 861 033, 861 043,  Факс: + 381 (0) 13 861 134
E-mail: soplandiste@hemo.net  web: www.plandiste.com


Рума

22400 Рума, Главна 255
Тел: + 381 (0) 22 428 712, 428 314, 428 800, 423 489,  Факс: + 381 (0) 22 429 588
E-mail: nacopuprave@ruma.rs  web: www.ruma.rs


Сента

24400 Сента, Маршала Тита 1
Тел: + 381 (0) 24 812 636, 812 636, 813 574,  Факс: + 381 (0) 24 812 034
E-mail: info@zenta-senta.co.rs  web: www.zenta-senta.co.rs


Сечањ

23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 57
Тел: + 381 (0) 23 841 111, 841 113, 841 410,  Факс: + 381 (0) 23 842 031
E-mail: sosecanj@ptt.rs


Сомбор

25000 Сомбор, Трг Цара Уроша 1
Тел: + 381 (0) 25 468 111,  Факс: + 381 (0) 25 468 116, 25 325
E-mail: info@so-sombor.com  web: www.sombor.rs


Србобран

21480 Србобран, Трг слободе 2
Тел: + 381 (0) 21 731 077, 730 020, 730 042, 730 402,  Факс: + 381 (0) 21 731 079
E-mail: info@srbobran.rs  web: www.srbobran.rs


Сремска Митровица

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
Тел: + 381 (0) 22 221 053, 224 950, 212 575, 610 566,  Факс: + 381 (0) 22 223 662, 610 562
E-mail: osm_uprava_6@ptt.rs  web: www.sremskamitrovica.org.rs


Сремски Карловци

21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1
Тел: + 381 (0) 21 881 250, 881 770,  Факс: + 381 (0) 21 881 026
E-mail: sremkarl@eunet.rs  web: www.sremski-karlovci.org.rs


Стара Пазова

22300 Стара Пазова, Светосавска 11
Тел: + 381 (0) 22 310 051, 310 170,  Факс: + 381 (0) 22 310 000
E-mail: office@starapazova.eu  web: www.starapazova.eu


Суботица

24000 Суботица,Трг слободе 1
Тел: + 381 (0) 24 556 766, 22 219, 553 585, 25 761,  Факс: + 381 (0) 24 525 755, 553 583
E-mail: mayor@subotica.rs  web: www.subotica.rs


Темерин

21235 Темерин, Новосадска 326
Тел: + 381 (0) 21 844 020, 843 888,  Факс: + 381 (0) 21 842 792
E-mail: info@temerin.org  web: www.temerin.org


Тител

21240 Тител, Главна 1
Тел: + 381 (0) 21 860 186, 861 666, 860 165, 860 260,  Факс: + 381 (0) 21 861 553
E-mail: nstojanovic@opstinatitel.rs  web: www.opstinatitel.rs


Врбас

21460 Врбас, Маршала Тита 88
Тел: + 381 (0) 21 705 028, 706 306,  Факс: + 381 (0) 21 705 990
E-mail: sluzbaso@vrbas.net  web: www.vrbas.net


Чока

23320 Чока, Потиска 20
Тел: + 381 (0) 230 71 000, 71 746, 71 175,  Факс: + 381 (0) 230 71 175, 71 184
E-mail: opstina@coka.rs  web: www.coka.rs


Шид

22240 Шид, Карађорђева 2
Тел: + 381 (0) 22 712 544, 712 122,  Факс: + 381 (0) 22 712 544, 712 022
web: www.sid.rs

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт