награде и признањаТоком свог вишедеценијског рада и пословања ЈП "Завод за урбанизам Војводине" и запослени у заводу добијали су многобројне награде и признања. У овом делу ћемо покушати да набројимо неке од њих.2018


27. Међународни салон урбанизма

Друга награда у категорији "Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене", додељена је Славици Пивнички, Свјетлани Реко, Зорици Бошњачић и Злати хома Будински за рад:

Просторни план подручја посебне намене "Фрушка Гора"
Савез инжењера и техничара Србије

Поводом 150 година постојања Савеза доделио је Повељу ЈП "Завод за урбанизам Војводине"

У знак признања за изузетне резултате и услуге у остваривању циљева Савеза.
3. изложба "Планерска умрежавања"

Асоцијација просторних планера Србије додељује Захвалницу ЈП "Завод за урбанизам Војводине"

за учешће на 3. изложби "Планерска умрежавања"
2017


26. Међународни салон урбанизма

Прва награда у категорији просторни планови градова и општина, додељена је Свјетлани Реко дипл.инж.арх. и Владимиру Пихлеру дипл.инж.арх., за рад:

Просторни план подручја посебне намене Културног предела Сремски Карловци

26. Међународни салон урбанизма

Друга награда у категорији планови детаљне регулације, додељена је Лани Исаков маст.инж.арх. и Зорану Кордићу дипл.инж.саоб., за рад:

План детаљне регулације за изградњу мотодрома "Србија Ринг" Бела Црква
2015


Поводом обележавања Дана факултета
  Београд 22. јун 2015.

Плакета факултета за дугогодишњу успешну сарадњу и допринос развоју науке и наставе
2014


23. Међународни салон урбанизма,
  Београд 2014.

Прва награда у категорији примена информатичких технологија, додељена је Јасни Ловрић д.и.а. и Јелени Игњатић маст.дипл.инж.арх., за рад:

Студија размештајарадних зона на територији АП Војводине
23. Међународни салон урбанизма,
  Београд 2014.

Друга награда у категорији заштита животне средине кроз студије и планове, додељена је др Тамари Зеленовић Васиљевић, за рад:

Студија просторне диференцијације животне средине на територији АПВ у циљу идентификације најугроженијих локалитета
2013


22. Међународни салон урбанизма,
Ниш 2013.

Савет и жири 22. салона урбанизма додељују ВЕЛИКУ НАГРАДУ САЛОНА ЈП Завод за урбанизам Војводине

22. Међународни салон урбанизма,
Ниш 2013.

Прва награда у категорији просторни планови и ППППН додељена је ЈП Завод за урбанизам Војводине за рад:

Просторни план подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе

22. Међународни салон урбанизма,
Ниш 2013.

Прва награда у категорији просторни планови и ППППН додељена је Институту за архитектуру и урбанизам Србије, ЈП Завод за урбанизам Војводине и Републичкој агенцији за просторно планирање за рад:
Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода "Јужни ток"

22. Међународни салон урбанизма,
Ниш 2013.

Прва награда у категорији планови генералне регулације насеља додељена је ЈП Завод за урбанизам Војводине за рад:

План генералне регулације за насељено место Ковин

22. Међународни салон урбанизма,
Ниш 2013.

Трећа награда у категорији просторни планови општина и градова додељена је ЈП Завод за урбанизам Војводине за рад:

Просторни план општине Сремски Карловци

22. Међународни салон урбанизма,
Ниш 2013.

Трећа награда у категорији генерални урбанистички планови додељена је ЈП Завод за урбанизам Војводине за рад:

Генерални урбанистички план Кикинде
2012


21. Међународни салон урбанизма,
Лесковац 2012.

Прва награда у категорији просторни планови додељена је одговорним планерима/руководном тиму др Саша Милијић д.п.п. и Перица Манојловић д.и.саоб., за рад:

Просторни план подручја посебне наменемеђународног водног пута Е-80-Дунав (паневропски коридор VII)

21. Међународни салон урбанизма,
Лесковац 2012.

Савет и жири 21. салона урбанизма додељују ВЕЛИКУ НАГРАДУ САЛОНА др Саши Милијићу д.п.п. и Перици Манојловићу д.и.саоб

Општина Ковин додељује ПОВЕЉУ

Владимиру Зеленовићу, за успешну и дугогодишњу сарадњу на изради просторних и урбанистичких планова за територију општине Ковин
2011


20. Међународни салон урбанизма,
  Ниш 2011.

Прва награда у категорији регионални планови, додељена је ЈП Заводу за урбанизам Војводине, за рад:

Регионални просторни план АП Војводине
20. Међународни салон урбанизма,
  Ниш 2011.

Друга награда у категорији примена информатичке технологије, додељена је ЈП Заводу за урбанизам Војводине, за рад:

Примена ERDAS APOLLO софтвера у просторном планирању
2010


Удружење урбаниста Србије додељује наградује, Тара 2010.


Награда за целокупно животно дело којим је остварен запажен допринос стручном, научном и практичном унапређењу просторног и урбанистичког планирања, додељена је:

Михајлу Рутару


19. Салон урбанизма,  Шабац 2010.

Прва награда у категорији 3. планови генералне регулације, додељена је Весни Просеници д.и.а и Људмили Јамушаков д.и.а., за рад:

План генералне регулације Бачке Паланке

19. Салон урбанизма,  Шабац 2010.

Признање у категорији 1. просторни планови, додељено је Драгани Дунчић дипл.пр.план. и стручном тиму Завода, за рад:

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора држ. пута I реда бр. 21 (Нови Сад - Рума - Шабац) и коридора држ. пута бр. 19 (Шабац - Лозница)
1 2 3 СЛЕДЕЋА СТРАНИЦА
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт