Радне зоне АП Војводине
Информациони систем

о размештају радних зона на територији АП Војводине

 

СТРАНИЦА У ИЗРАДИ

 

Студија размештаја радних зона на територији АПВ ради се од 2013. године у најсавременијој дигиталној технологији у ГИС окружењу, са пратећом базом просторних података која омогућава постављање података на web геопортал у 2016. години. Студијa радних зона на теритoрији АПВ је један од сталних послова које Завод ради за Оснивача, и део је целине Информационог система просторних података у АПВ.


У 2016. години започињу активности којим подаци из Студије постају доступни заинтересованој јавности кроз Информациони систем о размештају радних зона на територији АП Војводине, у циљу приказивања атрактивности њиховог простора и привлачења потенцијалних инвеститора.


 

Линк за приступ Информационом систему о размештају радних зона на територији АП Војводине https://geoportal.vojvodina.gov.rs/visios/radneZone


Формулар за унос података потребних за израду Информационог система о размештају радних зона на територији АП Војводине
https://geoportal.vojvodina.gov.rs/geoportal/документи


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт