просторни планови


Регионални просторни план АП Војводине

Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине
до 2020. године

Реферална карта број 1

ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Реферална карта број 2

МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

2.1 Мрежа насеља и центара, привредни системи и јавне службе

Реферална карта број 2

МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

2.2 Саобраћајна инфраструктура; Водопривредна инфраструктура

Реферална карта број 2

МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

2.3 Електроенергетска инфраструктура; Термоенергетска инфраструктура; Електронска комуникациона инфраструктура

Реферална карта број 3

ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА

3.1 Заштита природних добара; Заштита животне средине

Реферална карта број 3

ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА

3.2 Туризам; Заштита културних добара

   
Повратак на претходну страницу
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт