јавни увид


26.04.2021.

ЈАВНИ УВИД
поводом израде Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад

Јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад07.10.2020.

ЈАВНИ УВИД
у нацрт плана генералне регулације насеља Жабаљ

Јавни увид у нацрт плана генералне регулације насеља Жабаљ06.10.2020.

ЈАВНИ УВИД
у нацрт плана детаљне регулације за површинску раскрсницу врдник на државном путу IБ реда број 21, Нови Сад-Рума-Шабац, у КО Ириг

Јавни увид ПДР раскрснице ВрдникОд 15.06.2016. до 15.07.2016.

ЈАВНИ УВИД
У нацрт просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24 - Суботица- Зрењанин - Ковин
и
извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24 - Суботица- Зрењанин - Ковин на животну средину

JAVNI UVID DP-2407.04.2017.

ЈАВНИ УВИД
У нацрт просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци - Нацрт просторног плана

ППППН КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт