СТУДИЈЕ


Студија развоја микролокација марина на територији АП Војводине

Студија развоја микролокација марина на територији АП ВојводинеСтудија мреже бициклистичких рута и бициклистичких центара АП Војводине

Студија мреже бициклистичких рута и бициклистичких центара АП ВојводинеСтудија просторне диференцијације животне средине на територији АПВ у циљу идентификације најугроженијих локалитета

Студија просторне диференцијације животне средине на територији АПВ у циљу идентификације најугроженијих локалитетаСтудија просторног развоја и ревитализације неразвијених пограничних општина Баната

Студија просторног развоја и ревитализације неразвијених пограничних општина БанатаСтудија просторног размештаја регионалних депонија и трансфер станица на подручју АП Војводине

Студија просторног размештаја регионалних депонија и трансфер станица на подручју АП ВојводинеСтудија мреже марина на Дунаву у АП Војводини

ИЗРАЂЕНА ЈЕ 2006. ГОДИНЕ НА ЗАХТЕВ
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТЕРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ.

Студија мреже прихватних објеката наутичког туризма на Тиси
у АП Војводини

Наручилац: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
АРХИТЕКТУРУ УРБАНИЗАМ И ГРАДИТЕЉСТВО, 2006 год.
Стратегија развоја и категоризације путне мреже у Војводини

Студија размештаја бања у АП Војводини
Студија развоја мрежа центара интегралног транспорта
у АП Војводини
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт