новости


Нови Сад, 17. децембар 2021.

Одржана отварајућа конференција пројекта „Развој прекограничног прелаза Сантово - Бачки Брег са потребном царинарницом и објектима у функцији теретног саобраћаја”

У Новом Саду данас је одржана отварајућа конференција пројекта „Развој прекограничног прелаза Сантово- Бачки Брег са потребном царинарницом и објектима у функцији теретног саобраћаја”, који суфинансира Европска унија, у оквиру ИПА Интеррег прекограничног програма Мађарска – Србија.

Циљ пројекта је развој граничног прелаза Сантово-Бачки Брег за све врсте теретног саобраћаја. Гранични прелаз тренутно могу да користе само путничка возила и теретна испод 3,5т. Укупан буџет пројекта је 469.925,50 ЕУР, од којих је 399.436,67 ЕУР донација Европске уније (ИПА).Водећи партнер на пројекту је мађарска Национална агенција за инфраструктуру из Будимпеште (НИФ), са партнерима: Јавним предузећем "Путеви Србије" и јавним предузећем “Завод за урбанизам Војводине”.

Водећи корисник треба да припреми потребну грађевинску документацију за развој прелаза (одобрење, структурни инжењерски план и прелиминарну документацију утицаја на животну средину). Паралелно са тим ће се израдити потребна планска документација, идејни пројекат и пројекат за грађевинску дозволу, као и процена утицаја на животну средину, како би се ублажили могући негативни утицаји на животну средину на српској страни.

На конференцији су учествовали представници покрајинских органа, учесници пројекта, заинтересовани грађани, представници локалних самоуправа и медија, а представници партнера из Мађарске учествовали су путем видео линка.

Назив пројекта: Развој прекограничног прелаза Сантово- Бачки Брег са потребном царинарницом и објектима у функцији теретног саобраћаја

Акроним: Free crossing Backa

Идентификациони број пројекта: HUSRB/1903/2.1/0092

Укупан буџет пројекта: 469.925,50 ЕУР

Износ средстава Европске уније (ИПА): 399.436,67 ЕУР

Почетак пројекта: 01/02/2021

Крај пројекта: 31/07/2022

Водећи корисник: NIF Nemzeti Infrastruktúra Zártkörűen működő Részvénytársaság

Корисник 1: Јавно предузеће „Путеви Србије”

Корисник 2: ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт