новости


Нови Сад, 28. октобар 2021.

Скупштина АПВ донела ППППН Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ 

На 11. седници одржаној 28.10.2021. Скупштина АПВ донела је Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“, што је 19 план који је Скупштина АПВ донела од 2016. године до данас.

... даље

Нови Сад, 27. септембар 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, за суфинансирање израде планске документације 

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, за суфинансирање израде планске документације.

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ 27.09.2021. године до 26.10.2021. године.

... даље

Нови Сад, 23. август. 2021.

Одржан први састанак тематске радне групе за Инфраструктуру 

У оквиру процеса израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. година, 23.08.2021. године je одржан први састанак тематске радне групе (ТРГ) за Инфраструктуру.

Тема састанка била је презентација анализе стања у области инфраструктуре и енергетике. Анализа стања је први корак у процесу израде Плана развоја, која ће представљати основ за дефинисање визије, приоритетних циљева и мера.

... даљеПриказано текстова 4 до 6 од укупно 293

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт